Privacy beleid en kennisgeving

Tessenderlo Group nv (Troonstraat 130 rue du Trône - 1050 Brussel – België) en haar geaffilieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk “Tessenderlo Group”) vinden het belangrijk om de veiligheid en de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen. Dit staat voorop in de manier waarop we zakendoen in overeenstemming met de wetgeving inzake privacy, gegevensbescherming en gegevensveiligheid. Gelieve ons Privacy Beleid en Kennisgeving aandachtig te lezen. Zo zult u begrijpen hoe we de persoonsgegevens gebruiken die we verzamelen en/of die u ons verstrekt bij een bezoek aan onze website.

Websitebezoekers

Automatisch verzamelde en opgeslagen informatie

Gewoon door onze website te raadplegen, kunnen we automatisch (dus niet door registratie) aan de hand van de zogenoemde logfiles informatie over onze websitebezoekers verzamelen (bijvoorbeeld het gebruikte type webbrowser en besturingssysteem, het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoektijd, de meest populaire pagina's, de gezochte informatie enz.). U wordt niet persoonlijk geïdentificeerd aan de hand van deze informatie. We kunnen deze informatie uitsluitend gebruiken en delen met onze gelieerde ondernemingen wereldwijd voor statistische doeleinden en om de inhoud van onze websites te verbeteren.

Persoonsgegevens die u ons met uw toestemming geeft

Wanneer u ons zelf uw persoonsgegevens verstrekt, wordt dit beschouwd als het geven van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals bepaald in het Privacybeleid & de Privacyverklaring van Tessenderlo Group.

Via deze website verzamelt Tessenderlo Group geen informatie over u of op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd (bv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres – hierna 'persoonsgegevens' genoemd), tenzij u vrijwillig beslist om ons die te verstrekken (bv. door uw registratie als bezoeker van de website of gebruiker van de webshop, wanneer u zich inschrijft op een mailinglijst of wanneer u een verzoek verstuurt via onze website).

We gebruiken en bewaren indien nodig de persoonsgegevens die u ons verstrekte, gewoon om te reageren op verzoeken of om bestellingen, aanvragen of verzoeken om inschrijving die u doorgaf te verwerken.

Tessenderlo Group Cookie Policy

Klik hier voor meer informatie over de Cookie Policy van Tessenderlo Group.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Tessenderlo Group neemt passende maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Slechts een beperkt aantal medewerkers van onze IT-afdeling of van het operationele team dat de website beheert, evenals specifieke personen van Tessenderlo Group of zijn gelieerde ondernemingen die zich in de juiste positie bevinden om op uw verzoeken te antwoorden, hebben de toelating om uw persoonsgegevens te raadplegen, aan te passen – op uw verzoek – of te verwijderen.

Beperkingen

Als de ontvangen informatie schadelijk, onfatsoenlijk, bedreigend of crimineel is of criminele implicaties heeft, behouden we ons het recht voor om ze te gebruiken, verspreiden en op te slaan als bewijsmateriaal of om ze te vernietigen, zoals we naar eigen goeddunken passend achten.

Links naar andere websites

Tessenderlo Group is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van andere websites, ook niet als:

  • u de website van de andere partij hebt bezocht via links vanuit onze website of
  • u via de website van de andere partij op onze website bent terechtgekomen.

We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt, na te kijken.

Algemeen

Tessenderlo Group handhaaft passende technische of organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Tessenderlo Group handhaaft ook redelijke maatregelen en procedures om te waarborgen dat dergelijke gegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde doel en dat ze nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, meer bepaald de General Data Protection Regulation 2016/679 van 27 april 2016 ('GDPR' of 'AVG') (indien van toepassing), hebt u te allen tijde het recht om contact op te nemen met Tessenderlo Group:

  • als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of schrappen;
  • als u de verwerking en doorgave van uw persoonsgegevens wilt beperken of er bezwaar tegen wilt aantekenen; of
  • als u uw toestemming wilt intrekken (indien van toepassing), in welk geval deze intrekking de wettelijkheid van de verwerking gebaseerd op toestemming vóór de intrekking ervan niet aantast.

Bovendien kunt u ook een bezwaar indienen bij een toezichthoudende autoriteit, wanneer u meent dat Tessenderlo Group niet heeft gehandeld in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving.

Uw contactpersoon bij Tessenderlo Group voor meer informatie over deze rechten of over dit Privacy Beleid en Kennisgeving is privacy@tessenderlo.com.

Voor meer informatie over de inhoud van onze website kunt u contact opnemen met de webmaster op het e-mailadres groupcommunication@tessenderlo.com of schrijven naar Tessenderlo Group - FAO Group Communication - Troonstraat 130 rue du Trône - 1050 Brussels - Belgium.

De bepalingen van dit Privacy Beleid en Kennisgeving kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt.